Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett planeringsverktyg som behövs för att kunna förvalta en fastighet. Den beskriver vad som behöver göras med egendomen, när samt hur mycket det kommer att kosta i ett långt tidsperspektiv framåt. En underhållsplan är fastighetsägarens huvudsakliga verktyg för den långsiktiga förvaltningen och kan hjälpa till att sänka kostnaderna och maximera värdet över tid. Enkelt förklarat kan den beskrivas som en sammanställning över:

VAD som ska göras
NÄR det ska göras
KOSTNADEN för vad som skall göras

 

Skärmdump ifrån webbverktyget Planima

Bilden är tagen ifrån det webbaserade underhållsplaneringsverktyget Planima

En underhållsplan specificerar fastighetens framtida underhållsbehov och vilka åtgärder som behövs vidtas inom en viss tid. Vanligtvis löper underhållsplanerna på 10 – 30 år och generellt sett gäller att ju längre tid underhållsplanen överblickar, desto större kontroll får man över framtida underhållskostnader. I en underhållsplan ingår framtida planerade behov som till exempel fasadmålning, fönsterbyte och liknande åtgärder. Det ingår alltså inte löpande reparationer eller oförutsedda händelser som till exempel vattenskador, inbrottsskador eller dylikt.

Underhållsplanens syfte

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtida underhållsbehov och de kostnader detta medför, samt göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre period. Eftersom fastigheten är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgång så är det mycket viktigt att värdet på denna bevaras. Om föreningen låter upprätta en bra underhållsplan och börjar arbeta utifrån ökas förutsättningarna dramatiskt för att den ska bibehålla och öka sitt värde på sikt. Genom att ha planerat underhåll blir det enklare för bostadsrättsföreningen att ha en jämnare boendekostnad för sina medlemmar, och dessutom spara pengar på sikt. Genom att ha budgeterat för underhållet så slipper man ta lån eller höja avgifterna för de boende för att kunna bekosta underhållet. En välgjord underhållsplan minskar dessutom oftast behovet av akuta reparationer och leder därför till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen.

En fastighet som hålls i bra skick ger följande fördelar för bostadsrättsföreningen:

  • lägre kostnader för drift och underhåll
  • högre marknadsvärde på fastighet och lägenheter
  • lägre försäkringspremier
  • fördelaktigare lånevillkor och ränta
  • jämnare avgiftsutveckling
  • minimerad risk för plötsliga avgiftshöjningar orsakade av dyra akuta reparationer

Med en bra underhållsplan underlättas även ett systematiskt arbete med att sänka förbrukningar och därmed ge en lägre miljöpåverkan.

 

Mer information om webverktyget Planima hittar du på Planimas hemsida.