Varför behövs en underhållsplan?

Med en bra underhållsplan får du total kontroll på såväl underhållskostnaderna som på husets skick. Genom att kunna planera underhållet i tid och slippa akutåtgärder finns det stora pengar att spara.

Underhållsplan

En fastighet är en stor tillgång, för en brf den allra största. Det gäller att förvalta denna tillgång så att den inte förfaller och förlorar sitt värde. Att underhålla en fastighet är dock en mycket komplex uppgift. Det handlar inte bara om att måla om då och då och byta saker som går sönder, vilket är en vanlig inställning. Fokus bör ligga på de stora åtgärderna som behöver planeras och sparas till i god tid. Det är här en underhållsplan kommer in i bilden.

En bra underhållsplan är oerhört viktig för en brf som är mån om sin fastighet. Underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen. Den sparar också pengar åt föreningen eftersom akutåtgärder undviks och underhållsåtgärderna kan samordnas på ett effektiv sätt.

 

Fastigheter är komplexa

I en fastighet finns det ett myller av olika komponenter. Det är byggnadsdelar, olika material, installationer, teknik och mycket mer. Alla delar åldras olika snabbt och har olika underhållsbehov. Genom att bara låta tiden ha sin gång och åtgärda problem först när de uppstår kan man som fastighetsägare få riktiga kallduschar. Om vi som exempel tar ett ventilationssystem så behöver det underhållas regelbundet och bytas innan det blir dåligt. Annars riskerar man stora kostnader för mögelsanering och renovering, för att inte tala om den försämrade boendemiljön som blir i fastigheten. Man riskerar att människor tvingas vistas i en dålig och kanske även skadlig miljö i lång tid innan problemet upptäcks.

Jämför med motorn på en bil som ska in på regelbunden och förbestämd service även om bilen tycks fungera alldeles utmärkt. Struntar man i detta kan det istället få väldigt stora och dyra konsekvenser och om det går riktigt illa kan hela motorn rasa. Det har visat sig att kunskapen om hur viktigt det är att ha en professionell underhållsplan utförd av en kunnig expert samt att uppdatera och efterfölja denna är bristfällig. Detta såväl hos bostadsrättsföreningar som större fastighetsägare inom den privata och offentliga sektorn.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett planeringsverktyg som behövs för att kunna förvalta en fastighet. Den beskriver vad som behöver göras med egendomen, när samt hur mycket det kommer att kosta i ett långt tidsperspektiv framåt. En underhållsplan är fastighetsägarens huvudsakliga verktyg för den långsiktiga förvaltningen. En sådan kan hjälpa till att sänka kostnaderna och maximera värdet över tid. Enkelt förklarat kan den beskrivas som en sammanställning över:

VAD som ska göras
NÄR det ska göras
KOSTNADEN för vad som skall göras

 

Skärmdump ifrån webbverktyget Planima

Bilden är tagen ifrån det webbaserade underhållsplaneringsverktyget Planima

En underhållsplan specificerar fastighetens framtida underhållsbehov och vilka åtgärder som behövs vidtas inom en viss tid. Vanligtvis löper underhållsplanerna på 10 – 30 år. Generellt sett gäller att ju längre tid underhållsplanen överblickar, desto större kontroll får man över framtida underhållskostnader. I en underhållsplan ingår framtida planerade behov som till exempel fasadmålning, fönsterbyte och liknande åtgärder. Det ingår alltså inte löpande reparationer eller oförutsedda händelser som till exempel vattenskador, inbrottsskador eller dylikt.

Underhållsplanens syfte

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtida underhållsbehov och de kostnader detta medför. Dessutom att göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre period. Eftersom fastigheten är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgång så är det mycket viktigt att värdet på denna bevaras. Om föreningen låter upprätta en bra underhållsplan och börjar arbeta utifrån ökas förutsättningarna dramatiskt för att den ska bibehålla och öka sitt värde på sikt. Genom att ha planerat underhåll blir det enklare för bostadsrättsföreningen att ha en jämnare boendekostnad för sina medlemmar, och dessutom spara pengar på sikt. Genom att ha budgeterat för underhållet så slipper man ta lån eller höja avgifterna för de boende för att kunna bekosta underhållet. En välgjord underhållsplan minskar dessutom oftast behovet av akuta reparationer och leder därför till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen.

En fastighet som hålls i bra skick ger följande fördelar för bostadsrättsföreningen:

  • lägre kostnader för drift och underhåll
  • högre marknadsvärde på fastighet och lägenheter
  • lägre försäkringspremier
  • fördelaktigare lånevillkor och ränta
  • jämnare avgiftsutveckling
  • minimerad risk för plötsliga avgiftshöjningar orsakade av dyra akuta reparationer

Med en bra underhållsplan underlättas även ett systematiskt arbete med att sänka förbrukningar och därmed ge en lägre miljöpåverkan.

 

Mer information om webverktyget Planima hittar du på Planimas hemsida.

Hör av dig för frågor eller offert för underhållsplan från någon av våra partners!

Jag godkänner att underhållsplan.nu sparar mina uppgifter för att kunna få svar och bli kontaktad.