Underhållsplan

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göras, samt hur mycket det kommer att kosta. Underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Enkelt förklarat kan den beskrivas som en sammanställning över:

  • VAD som ska göras
  • NÄR det ska göras
  • KOSTNADEN för underhållsåtgärderna

Vanligtvis omfattar en underhållsplan 10 – 30 år framåt i tiden. Generellt sett gäller att ju längre tid underhållsplanen överblickar, desto större kontroll får man över framtida underhållskostnader. Det är endast de planerade underhållsbehoven som tas med, exempelvis renovering av tegelfasaden, fönsterbyterelining av avloppsstammar eller stambyte och liknande åtgärder. Det ingår alltså inte löpande reparationer eller oförutsedda händelser som till exempel vattenskador, inbrottsskador eller dylikt.

Åtgärdsplan för år 2035 ur en underhållsplan

En bra underhållsplan innehåller som allra minst underhållsåtgärder, underhållsintervall och underhållskostnader.

En fastighet är en stor tillgång, för en brf den allra största. Det gäller att förvalta denna tillgång så att den inte förfaller och förlorar sitt värde. En bra underhållsplan är oerhört viktig för en brf som är mån om sin fastighet. Underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen. Den sparar också pengar åt föreningen eftersom akutåtgärder undviks och underhållsåtgärderna kan samordnas på ett effektiv sätt.

Varför behövs en underhållsplan?

I en fastighet finns det ett myller av olika komponenter. Det är byggnadsdelar, olika material, installationer, teknik och mycket mer. Alla delar åldras olika snabbt och har olika underhållsbehov. Genom att bara låta tiden ha sin gång och åtgärda problem först när de uppstår kan man som fastighetsägare få riktiga kallduschar. Om vi som exempel tar ett ventilationssystem så behöver det underhållas regelbundet och bytas innan det blir dåligt. Annars riskerar man stora kostnader för mögelsanering och renovering, för att inte tala om den försämrade boendemiljön som blir i fastigheten. Man riskerar att människor tvingas vistas i en dålig och kanske även skadlig miljö i lång tid innan problemet upptäcks.

Jämför med motorn på en bil som ska in på regelbunden och förbestämd service även om bilen tycks fungera alldeles utmärkt. Struntar man i detta kan det istället få väldigt stora och dyra konsekvenser och om det går riktigt illa kan hela motorn rasa.

Underhållsplanens syfte

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedda inför framtida underhållsbehov och de kostnader de medför. Dessutom att göra det lättare att sprida ut kostnaderna för underhållet på en längre period. När bostadsrättsföreningen känner till den årliga snittkostnaden för underhållet vet föreningen också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhållsfonden. Genom att planera och budgetera för underhållet i god tid blir det enklare för bostadsrättsföreningen att ha en jämnare boendekostnad för sina medlemmar, och dessutom spara pengar på sikt. Onödiga lån eller plötsliga avgiftshöjningar kan undvikas. En välgjord underhållsplan minskar dessutom oftast behovet av akuta reparationer och leder därför till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen.

En fastighet som hålls i bra skick ger följande fördelar för bostadsrättsföreningen:

  • lägre kostnader för drift och underhåll
  • högre marknadsvärde på fastighet och lägenheter
  • lägre försäkringspremier
  • fördelaktigare lånevillkor och ränta
  • jämnare avgiftsutveckling
  • minimerad risk för plötsliga avgiftshöjningar orsakade av dyra akuta reparationer

Med en bra underhållsplan underlättas även ett systematiskt arbete med att sänka förbrukningar och därmed ge en lägre miljöpåverkan.

Hör av dig för frågor eller offert för underhållsplan från någon av våra partners!

Jag godkänner att underhållsplan.nu sparar mina uppgifter för att kunna få svar och bli kontaktad.