En bild som visar ett exempel på en underhållsplan

Exempel på en underhållsplan

Vill du få ett exempel på hur en underhållsplan kan se ut? Fyll i dina uppgifter så får du ett exempel på en underhållsplan framtagen av Sustend AB skickad till din epostadress.

Exemplet är baserat på en verklig fastighet. Underhållsplanen är komplett med besiktningsrapport, underhållsintervaller, kostnader för underhållsåtgärder och ekonomiska analyser.

Det är ej tillåtet att skicka vidare eller på annat sätt distribuera detta exempel. Genom att motta exemplet accepterar jag att inte sprida det.

Jag godkänner att underhållsplan.nu sparar mina uppgifter för att kunna kontakta mig för att erhålla exemplet.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan berättar om en fastighets status. Den beskriver de olika byggdelarnas skick och listar åtgärder för det periodiserade underhållet. Underhållsplanen används vanligen som ett ekonomiskt styrdokument, eftersom den sammanställer kostnader för underhållsprojekten. Läs mer här om vad en underhållsplan är!

Finns det en bra mall för en underhållsplan?

Varje underhållsplan är unik för fastigheten den baseras på. Även om de flesta byggnader har tak, väggar, fönster, dörrar och installationer för värme och vatten exempelvis, så är det mycket som skiljer. Antal komponenter, material, år för installation, läge på fastigheten och fastighetens geografiska läge är exempel på faktorer som påverkar vilka åtgärder som behövs göras, hur ofta de behöver upprepas samt vad de kostar. Därför räcker det inte att använda en mall – för varje fastighet upprättas en unik underhållsplan.

Hur gör man en underhållsplan?

En inventering av byggnadens olika delar, komponenternas antal och nuvarande skick, samt historik för tidigare projekt görs. Utifrån den sammanställs en underhållsplan med åtgärdsprojekt och kostnader för alla åtgärder. Läs mer här om hur det går till att ta fram en underhållsplan.