Byggkonsultföretaget Sustend AB stöder till fullo det förslag som kommit om att avskrivningar ska slopas och att det istället ska ställas krav på att bostadsrättsföreningar redovisar sin underhållsplan. FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och flera andra stora branschaktörer har skickat ett förslag till Justitiedepartementet där de menar att avskrivningar helt bör slopas. Aktörerna menar istället att det borde krävas att bostadsrättsföreningar årligen redovisar sina kommande underhållskostnader i en långsiktig, rullande underhållsplan.

Läs vad Sustend tycker om förslaget
Läs mer om förslaget på SvD
Läs mer om Sustend Underhållsplan för Brf