Även kommunstyrelser kan ha bristande kunskap om underhållsplanering. Orust kommun har fått lära sig en hård läxa. Kommunen har under många år bortprioriterat och nonchalerat underhållet av sina byggnader, vilket medfört mögelangrepp på skolor och förskolor. Detta fick stå dem dyrt. “Det är tydligt att ju längre man väntar med underhållet, desto mer kostar det”, säger nytillträdda kommunalrådet Ingrid Cassel i artikeln.

Läs hela artikeln på GP.se