Följetongen kring fifflet med nybyggda bostadsrättsföreningar fortsätter. I dagens SvD Näringsliv läser vi att Boverket nu uppmanar Justitiedepartmentet att se över lagstiftningen för att skydda de som köper in sig i en nybildad bostadsrättsförening. En underhållsplan kan vara en stor hjälp i denna kniviga situation.

Vi har följt vårens debatt kring bostadsrättsfifflet med stor spänning. Tyvärr ser vi alltför ofta hur nybildade bostadsrättsföreningar råkar illa ut på grund av den tandlösa lagstiftningen. Byggbolagen kan agera i stort sett hur de vill utan risk tack vare att de obehindrat kan agera både som beställare och entreprenör innan den riktiga styrelsen tagit över. Att den styrelse som sedan tar över oftast består av lekmän gör det ännu enklare för byggbolagen att agera som de vill, då styrelsen saknar den expertis och resurser som krävs för att sätta emot. Under det senaste året har andelen nybyggda (0-5 år gamla) bostadsrättsföreningar som anlitar konsulter för underhållsplanering ökat dramatiskt. Det är ingen slump menar vi, då vi ser ett flertal återkommande problem. De vanligaste av dessa är:

  • Orealistiska ekonomiska planer med progressiva avskrivningar och obefintliga avsättningar för framtida underhåll gör att avgifterna sätts alldeles för lågt. För att ens kunna finansiera den första vågen av planerat underhåll (inom 5-10 år) behövs ofta kännbara avgiftshöjningar.
  • Interimsstyrelsen med byggbolagets representanter ingår avtal med förvaltningsföretag på godtyckliga grunder, utan att upphandla dessa tjänster i konkurrens. Kvaliteten blir lidande och prislappen ofta betydligt högre för föreningen som tar över.
  • Undlåtenhet att överlämna viktiga dokument och ritningar till den riktiga styrelsen. Vi har varit med om att slutbesiktningsprotokoll inte kommit föreningen till handa förrän mer än ett år efter besiktningsdatum, trots upprepade påtryckningar från föreningens sida.

Lägg till det faktum att dagens nybyggnation inte alltid håller önskvärd kvalitet i material eller konstruktion, så inser läsaren snabbt att dagens situation är ohållbar. Att köpa in sig i en nybyggd bostadsrättsförening med nuvarande lagstiftning är en ren chansning som kan innebära stora oväntade kostnader. Det har redan ett flertal föreningar i bl.a. Hammarby Sjöstad (Stockholm) och Sannegården (Göteborg) fått erfara.

Hur skyddar man sig mot bostadsrättsfifflet?

Vi välkomnar en striktare lagstiftning som ställer krav på byggbolagen och skyddar de som köper nyproducerade bostadsrätter. Tills det införs så är dock svaret på frågan ovan enkelt, precis som allt fler bostadsrättsföreningar upptäcker. Det är viktigt att få in extern och opartisk expertis så fort som möjligt efter övertagandet av fastigheten. En kompetent konsult som besiktigar och underhållsplanerar nybyggda fastigheter bör kunna upptäcka fel som förbisetts vid tidigare besiktningar. Dessutom kopplas det faktiska framtida underhållsbehovet och tillhörande kostnader till hur stora fondavsättningar som bör göras, och därmed också vad en långsiktigt hållbar avgiftsnivå bör vara. På så vis kan föreningen börja spara i tid och undvika obehagliga överraskningar och chockhöjningar i framtiden. Det är vad vi kallar rejäl och långsiktig fastighetsförvaltning.

Läs mer om tjänsten Sustend Underhållsplan.

Läs artikeln i sin helhet på SvD Näringsliv.