Låt dig inte förföras av låga avgifter.

I dagens läge, med en skållhet bostadsmarknad, gäller det att agera snabbt när man hittar en bostadsrätt man är intresserad av att köpa. De flesta blir händförda av läget, planlösningen eller det nyrenoverade köket. Men glöm inte att du inte bara köper din bostadsrätt, du köper också in dig i bostadsrättsföreningen och får inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Det låter kanske fantastiskt bra att bostadsrättsföreningen har låga avgifter, men skenet kan bedra. Låga avgifter kan betyda att föreningen prioriterar att hålla nere kostnaderna i nuläget, framför att avsätta tillräckligt för framtida underhåll. Längre fram i tiden kan detta innebära stora, och plötsliga, avgiftshöjningar för medlemmarna. Det är därför viktigt att noga kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi och huruvida föreningen har en tillräckligt omfattande och långsiktig underhållsplan. Tidningen Metro uppmärksammar detta i en artikel där de refererar till en intervju med Helena Gustavsson, chefsekonom på SBC.

Hon påtalar vikten av att föreningen har en bra underhållsplan samt avsätter tillräckligt med medel till underhållsfonden, och nämner också riskerna med föreningar som istället fokuserar på låga avgifter.

“– Om en förening inte samlat in medel från de boende utan istället försöker hålla ner avgifterna så mycket som möjligt är det inte bäddat för när det ska renoveras fasader eller bytas tak. Då måste föreningen låna ännu mer, och det finns ingen annan som betalar dessa utgifter”, säger Helena Gustavsson.

Läs artikeln i Metro i sin helhet

 

 

 

 

http://www.metro.se/nyheter/sa-kollar-du-upp-din-bostadsrattsforening-innan-du-koper/EVHpdm!856bhkLgyWJsE/