lekställningEnligt en undersökning gjord av Boverket och Konsumentverket är bristande underhåll av lekplatser ett skrämmande vanligt problem, detta rapporterar byggkonsulten Sustend i sin blogg. Vid besiktning av lekplatser i 5 kommuner hittades över 500 brister.

Visserligen bestod vissa av säkerhetsbristerna av andra fel, såsom att lekutrustningen var felaktigt placerad, men den övervägande andelen brister berodde på eftersatt underhåll av lekutrustning och stötdämpande underlag. Slutsatsen Boverket och Konsumentverket gjorde var att fastighetsägarna helt enkelt inte hade tillräcklig kunskap om vad som gäller avseende underhåll av lekplatser. När det bristande underhållet påtalades för fastighetsägarna vidtog dessa omgående åtgärder.

En lekplats ska besiktigas av en behörig besiktningsman en gång varje år, och däremellan för fastighetsägaren själv kontinuerligt kontrollera lekutrustningen. Läs hela artikeln om eftersatt underhåll av lekplatser på Sustends blogg.