Fasad med balkongerSamhällsbloggen Cornucopia? riktar skarp kritik mot hur nybyggda bostadsrättsföreningar överlåts från byggherren till de boende. I den ekonomiska planen anges siffror för underhållsplanering som helt och hållet bygger på en orealistisk glädjekalkyl, och som endast syftar till att maximera vinsten för byggentreprenören anser författaren Lars Wilderäng. I den djupgående artikeln skriver han följande:

 

“Nya bostadsrättsföreningar brukar sakna underhållsplan, vilket är en av de första uppgifterna som landar i knät på den första boendetillsatta styrelsen. Därtill upptäcker många styrelser snart sin bristande kompetens inom fastighetsförvaltning, speciellt när det inte handlar om en liten villa, utan om fastigheter i hundramiljonersklassen, rent av upp mot miljarden. Ett ganska omgående problem blir besiktningen inför byggarantierna, där besiktningen sker i byggentreprenörens regi. Därvid uppstår ofta behovet av ett besiktningsombud som har kompetens att följa besiktningen.”

 

Hur byggentreprenören överlåter fastigheten till de boende i den nya föreningen beskrivs i mycket svidande ordalag. Cornucopia? fortsätter:

 

“En nybyggd bostadsrättsförening har intialt en styrelse utsedd av byggentreprenören (“fejkstyrelse”). Den styrelsens uppgift är rent formell och handlar annars om att maximera byggentreprenörens vinst, dvs maximera försäljningspriset på bostadsrätterna.

Denna första styrelse byts sedan ut mot en styrelse utsedd av de intet ont anande nya bostadsrättsinnehavarna. Det finns på inget sätt några garantier att man i föreningen har någon minsta kompetent person att sätta i styrelsen, och speciellt inte kompetent att förvalta en fastighet i upp till miljardklassen för större föreningar. Det är inte riktigt samma som att förvalta en villa, men faller alltså på lekmän valda bland föreningens medlemmar. Därtill handlar det om oavlönat ideellt arbete. Som jag har skrivit om tidigare är kompetensbrist inom bostadsrättsföreningar ett potentiellt stort problem – vi får inte fler kompetenta fastighetsförvaltare bara för att allt blir bostadsrättsföreningar.”

 

Det är hårda ordlag som används. Kan det verkligen vara så illa? Men ja, Cornucopia? har tyvärr alldeles rätt. Byggherrarnas ekonomiska planer är bedrägliga och vilseledande med avseende på avsättningarna till underhållet. Som nytillsatt styrelse i en nybyggd förening är det inte alls lätt att inse detta. Kallduschen kan komma plötsligt. I värsta fall kan det leda till mycket oväntade avgiftshöjningar för de boende.

Detta är fulspel, och absolut ett problem som måste uppmärksammas!

Läs hela artikeln