Den viktiga frågan om underhållskostnader, eftersatt underhåll och för låg avsättning till underhållsfonden lyfts äntligen upp till ytan av media. Swedbanks nya, avslöjande rapport tydliggör hur enormt problemet faktiskt är, och hur många bostadsrättsföreningar som inte har ordentlig kontroll på underhållsplaneringen. Ett problem som i slutändan drabbar den enskilde bostadsrättsinnehavaren, dels genom plötsligt höjda avgifter och dels genom att värdet på bostadsrätten minskar.

“- Det är oroande att så många bostadsrättsföreningar sparar för lite. Föreningar som sparar för lite riskerar kraftiga avgiftshöjningar i framtiden. Om dessa föreningar är representativa för alla föreningar i Sverige är jag bekymrad, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Föreningar som systematiskt fortsätter att gå med underskott och sparar för lite för kommande reparationer och underhåll kommer i framtiden att tvingas till kraftigt höjda årsavgifter och därmed påverka hushållens boendekostnader och värdet på bostadsrätten. En lägenhet på 75 kvm skulle i genomsnitt behöva ha en månadsavgift som är 300-600 kronor högre än idag för att täcka sparbehovet. Föreningar som saknar ett sparande behöver höja månadsavgiften för motsvarande lägenhet med 900-1 200 kronor i månaden.

-En förening som sparar under 150 kronor per kvm och år sparar för lite. Det låga sparandet kommer att leda till höjda månadsavgifter i framtiden, fortsätter Arturo Arques.”

Läs hela pressmeddelandet på Swedbank.se