Det pågår en het debatt om ifall en styrelse bör visa bostadsrättsföreningens underhållsplan för medlemmarna, eller hålla den hemlig. Många stora aktörer, såsom exempelvis HSB, har en skarp åsikt om att underhållsplanen aldrig bör offentliggöras för medlemmarna. Något som många medlemmar i HSB-föreningar opponerar sig mot. Konsultföretaget Sustend AB är av motsatt åsikt och klargör sin ståndpunkt i ett blogginlägg: Kräv att få se underhållsplanen!

Sustend skriver bland annat:

Ytterligare argument för hemlighållandet av underhållsplanen är att den är för komplicerad och att medlemmarna inte har kompetens nog att förstå sig på den. Men är det verkligen ett giltigt skäl att inte visa den? Och om den är så svår att förstå – är det i så fall en användbar underhållsplan? Kan det till och med vara såpass illa att styrelsen själva inte riktigt förstår den?

Så antingen ber du att få se föreningens underhållsplan och de visar den för dig. Om det är en bra plan så kan du bilda dig en uppfattning om hur fastigheten mår, vad som kommer framöver och hur det ev. kan påverka avgifterna. Eller så får du inte se planen, och då kan det finnas anledning till oro.

Läs hela artikeln på Sustend.se